Α’ τάξη

Μαθαίνω να χειρίζομαι τον υπολογιστή

Μαθαίνουμε για τον υπολογιστή και τις συσκευές του

Αναζητώ πληροφορίες στο Διαδίκτυο

 

Μοντελοποιώ  εννοιολογικούς χάρτες

  • Ο Εαυτός μου
  • Μία εκδρομή
  • Εγώ και ο υπολογιστής   

Δημιουργώ και μορφοποιώ έγγραφα με τον επεξεργαστή κειμένου