Αυτός ο  ιστότοπος  χρησιμοποιείται από τους μαθητές του 55ου  Δ.Σ. Πατρών και του 18ου Δ.Σ Πάτρας στα πλαίσια του μαθήματος των Τ.Π.Ε

Σκοπός του είναι η  προβολή θεμάτων και εργασιών που  λαμβάνουν χώρα  στο εργαστήριο της Πληροφορικής που σχετίζονται με το μάθημα