Β’ τάξη

Μαθαίνω να χειρίζομαι τον υπολογιστή

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού μαθαίνουμε με διασκεδαστικό τρόπο να φτιάχνουμε τα δικά μας προγράμματα

Αναζητώ πληροφορίες στο Διαδίκτυο

Δημιουργώ και μορφοποιώ έγγραφα με τον επεξεργαστή κειμένου

Μοντελοποιώ με εννοιολογικούς χάρτες 

Η εκδρομή