Στ’ τάξη

Γνωρίζω δημιουργώ και εκφράζομαι με τις Τ.Π.Ε

Δημιουργώ με το κειμενογράφο(open office writer)

Πληκτρολογήστε  και μορφοποιήστε με τον επεξεργαστή κειμένου . Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω φύλλα εργασίας

 

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού μαθαίνουμε με διασκεδαστικό τρόπο να φτιάχνουμε τα δικά μας προγράμματα

Λύνω προβλήματα με Λογιστικά Φύλλα

Δημιουργία ερωτηματολογίου με θέματα της καθημερινότητας και επεξεργασία των δεδομένων

Αναζητώ πληροφορίες στο Διαδίκτυο– Χρήση εργαλείων web2.0 και web3.0 

  • Φτιάχνω τα δικά μου avatar
  • Δημιουργία on line κρυπτόλεξου
  • Δημιουργία comic με web 2.0 εργαλεία
  • On line επεξεργασία video

Πολυμέσα – Παρουσιάσεις

  • Δημιουργία Λευκώματος

Δημιουργώ ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα με Τ.Π.Ε

Υλοποιώ σχέδια εργασίας