Γ’ τάξη

Γνωρίζω δημιουργώ και εκφράζομαι με τις Τ.Π.Ε

Εξάσκηση στη σωστή στάση του σώματος

Υλικό υπολογιστή

Μια εικονική περιήγηση στην Ακρόπολη Ι: Προπύλαια και άγαλμα Προμάχου Αθηνάς

Μια εικονική περιήγηση στην Ακρόπολη ΙΙ: Ερέχθειο και Παρθενώνας

 

 

 

 

 

 

Δημιουργώ και μορφοποιώ έγγραφα με τον επεξεργαστή κειμένου

Πληκτρολογήστε  και μορφοποιήστε με τον επεξεργαστή κειμένου . Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω φύλλα εργασίας .


Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού μαθαίνουμε με διασκεδαστικό τρόπο να φτιάχνουμε τα δικά μας προγράμματα

Τρέξε Μάρκο

Εξερευνώντας άλλους πλανήτες

Angry Birds

 

Αναζητώ πληροφορίες στο Διαδίκτυο

 

 

Εξασκούμαι  στην Προπαίδεια και βάζω γκολ

Ψαρεύω και βρίσκω το αποτέλεσμα

Κάνω μπάνιο και βγάζω φωτογραφίες

Ο πειρατής ψάχνει να βρει το  θησαυρό

Συλλέγω νομίσματα στη σπηλιά

Τα κοριτσάκια μαθαίνουν μαθηματικά

Η μαϊμού μαθαίνει

O τοίχος των ευχών για το νέο έτος

55o δημοτικό                                                           18ο δημοτικό

Μοντελοποιώ με εννοιολογικούς χάρτες

Το συνεργατικό εργαλείο popplet

  • Ο εαυτός μας
  • Η τάξη μας
  • Οι ομάδες μας
  • Οι θεοί του Ολύμπου

 

 

 

 

 

 

 

 

Υλοποιώ σχέδια εργασίας 

Υλοποίηση σχεδίου εργασίας με θέμα την Μυθολογία που θα περιλαμβάνει:

Γενεαλογικό δέντρο

Κατασκευή αφίσας

Ομαδική ζωγραφιά

Δημιουργία ταυτότητας θεών

Παιχνίδια αντιστοίχησης

Υλοποίηση ακροστοιχίδας και σταυρόλεξου