“Super Year” για την Βιοποικιλότητα το 2020. Τι μπορεί να γίνει!

trees-environment

Η ανάληψη δράσης για την εξάλειψη της απώλειας της βιοποικιλότητας αποτέλεσε το επίκεντρο αρκετών εκδηλώσεων, εκθέσεων και δραστηριοτήτων κατά τον Ιανουάριο του 2020, το “Super Year” για τη φύση, το οποίο αποτελεί μια πραγματική ευκαιρία να σταματήσουμε και να αντιστρέψουμε την οικολογική καταστροφή.

Ενώ όλα τα στοιχεία μας λένε ότι ο πλανήτης θερμαίνεται με μη βιώσιμο ρυθμό, η Elizabeth Maruma Mrema, η εκτελεστική γραμματέας της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιολογική Ποικιλότητα, προειδοποιεί ότι «η ανθρωπότητα θα έχει εγκαταλείψει στην τύχη του τον πλανήτη Γη, αν οι ηγέτες του κόσμου δεν μπορούν να φτάσουν μια συμφωνία φέτος για να σταματήσει η μαζική εξαφάνιση της άγριας πανίδας και η καταστροφή των οικοσυστημάτων που στηρίζουν τη ζωή ».

Η Mrema συζητούσε μια βασική πρόκληση για τους παγκόσμιους ηγέτες φέτος: πώς να προγραμματίσουν καλύτερα και να εφαρμόσουν μέτρα για την αποτροπή της απώλειας της βιοποικιλότητας και να θέσει την ανάπτυξη σε μια βιώσιμη πορεία κατά την επόμενη δεκαετία.

Το «σχέδιο κειμένου» της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλομορφία μετά το 2020 global biodiversity framework  δημοσιοποιήθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2020.

“Το έγγραφο ξεκινά τη συζήτηση προς ένα νέο και φιλόδοξο σχέδιο για τη φύση για τα επόμενα 10 χρόνια και πέρα”, λέει ο Max Gomera, εμπειρογνώμονας του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP).

“Καταγράφηκε λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις και τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά τις διαβουλεύσεις που διεξήχθησαν σε όλο τον κόσμο. Το σχέδιο επιτρέπει σε μια μεγάλη ποικιλία οργανώσεων, ανθρώπων και ιδρυμάτων να συμμετέχουν στην οικοδόμηση ενός μέλλοντος ζωής σε αρμονία με τη φύση. Προτείνει επίσης ένα ισχυρό πλαίσιο για την παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο ο κόσμος εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του. ”

Μετά από μια σειρά συνεδριάσεων των ομάδων εργασίας καθ ‘όλη τη διάρκεια του έτους, η τελική έγκριση προγραμματίζεται για τα τέλη Οκτωβρίου του 2020 στο Κουνμίνγκ της Κίνας.

Η ανάγκη επείγουσας δράσης ενισχύθηκε σε μια ευρέως διαδεδομένη έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ με τίτλο Nature Risk Rising: Why the Crisis Engulfing Nature Matters for Business and the Economy.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της έρευνας, απαριθμεί ότι οι πέντε κορυφαίοι κίνδυνοι, είναι όλοι περιβαλλοντικοί:

ακραία καιρικά φαινόμενα
αποτυχία του μετριασμού της αλλαγής του κλίματος και της προσαρμογής
μεγάλες φυσικές καταστροφές
σημαντική απώλεια βιοποικιλότητας και κατάρρευση οικοσυστήματος
ανθρώπινες περιβαλλοντικές ζημίες και καταστροφές

“Ο σημερινός ρυθμός εξαφάνισης είναι δεκάδες έως εκατοντάδες φορές υψηλότερος από τον μέσο όρο τα τελευταία 10 εκατομμύρια χρόνια – και επιταχύνεται. Η απώλεια της βιοποικιλότητας έχει κρίσιμες συνέπειες για την ανθρωπότητα, από την κατάρρευση των συστημάτων τροφίμων και υγείας μέχρι τη διακοπή ολόκληρων αλυσίδων εφοδιασμού ».

Ένα πρόσφατο ελπιδοφόρο σημάδι της αλλαγής των παγκόσμιων στάσεων είναι η έκκληση των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για δεσμευτικούς στόχους σε παγκόσμιο επίπεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένα ψήφισμα που εγκρίθηκε  κάλεσε τους διαπραγματευτές που συμμετείχαν στη διαδικασία σύνταξης του Kunming να συγκεντρώσουν νομικά δεσμευτικούς στόχους με χρονοδιαγράμματα, δείκτες επιδόσεων και μηχανισμούς αναφοράς βάσει κοινών προτύπων.

Το κοινοβούλιο της ΕΕ θέλει το “μπλοκ” να παραδειγματίσει εξασφαλίζοντας ότι τουλάχιστον το 30% του εδάφους του αποτελείται από φυσικές περιοχές. με την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων έως το 2030 · λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της βιοποικιλότητας σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ · και με τη διάθεση τουλάχιστον 10% του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού 2021-2027 για προσπάθειες βελτίωσης της βιοποικιλότητας.

Biodiversity in grave danger: What can be done in 2020?