Βιβλιοθήκη

Η δανειστική σχολική μας βιβλιοθήκη στεγάζεται στο ισόγειο του νέου κτιρίου.

Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης: Δέσποινα Μπαρμπαρή

Κανονισμός Λειτουργίας

Πρόγραμμα Λειτουργίας

Κάθε μαθητής/μαθήτρια που επιθυμεί να γίνει μέλος της σχολικής βιβλιοθήκης πρέπει να υπογράψει ένα συμβόλαιο που περιέχει τους βασικούς κανόνες λειτουργίας. Το συμβόλαιο μπορεί να παραλάβει από τον δάσκαλο/την δασκάλα της τάξης, να το διαβάσει με τους γονείς/κηδεμόνες του/της και να το επιστρέψει υπογεγραμμένο. Σε περίπτωση που χάσατε το έντυπο του συμβολαίου μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ –> Συμβόλαιο

Στο τέλος του σχολικού έτους πρέπει να έχουν επιστραφεί όλα τα βιβλία.