Στα πλαίσια του μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας, η Ε΄ τάξη και η κ. Μπλούκα Βασιλική παρουσιάζουν την παρακάτω εφημερίδα. Πατήστε στον σύνδεσμο για να την δείτε και να την εκτυπώσετε.

The Sting

Στα πλαίσια του μαθήματος των Αγγλικών στη Δ΄ Τάξη, οι μαθητές σε συνεργασία με τη δασκάλα κ. Μπλούκα Βασιλική δημιούργησαν την παρακάτω εφημερίδα.

1ο Τεύχος Σχολικής Εφημερίδας

Τμήμα ΣΤ΄ 1

Δασκάλα κ. Ιωάννα Πλακίδα – Δασκάλα Πληροφορικής κ. Δέσποινα Μπαρμπαρή

Σελ. 1 1ο Τεύχος - Σελ. 1

Σελ. 2 1ο Τεύχος - Σελ. 2

Σελ. 3 1ο Τεύχος - Σελ. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελ. 4 1ο Τεύχος - Σελ. 4

Σελ. 5 1ο Τεύχος - Σελ. 5

Σελ. 6 1ο Τεύχος - Σελ. 6