Τη Δευτέρα 06/06/2022 ήρθε στο σχολείο μας το mini Πλανητάριο. Οι μαθητές μας είχαν τη μοναδική εμπειρία να παρακολουθήσουν κάτω από τον θολωτό τρούλο ταινίες υψηλής ανάλυσης που αφορούσαν στην εξερεύνηση του διαστήματος.

Οι μαθητές καταευχαριστήθηκαν τις προβολές.  Ο ενθουσιασμός τους ήταν τέτοιος που οι χαρούμενες και έκπληκτες φωνές τους ακούγονταν μέχρι έξω.

Σίγουρα θα το επαναλάβουμε!

687