Άρθρα για 21, Μάιος 2014

Τέχνη και Μαθηματικά’ Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου Ηρακλειδών Ένα ταξίδι από την αισθητική της Τέχνης, στη λογική των Μαθηματικών! Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία στα παιδιά: Μέσα από την αλληλεπίδραση Τέχνης και Μαθηματικών να αναδείξουν λανθάνουσες δεξιότητες μάθησης, καθόσον σύμφωνα με τις διδακτικές έρευνες των επιστημονικών μας υπευθύνων, το περιβάλλον της Τέχνης, αξιοποιούμενο κατάλληλα, «απελευθερώνει… (συνέχεια…)