Άρθρα για 6, Μάρτιος 2014

 6 ΜΑΡΤΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ Δείτε παρακάτω το βίντεο της ευρωπαικής  καμπάνιας κατά του εκφοβισμού. Επισκεφτείτε ακόμη την ιστοσελίδα της καμπάνιας (http://www.antibullying.eu/el)  και υπογράψτε με τους μαθητές σας για την καθιέρωση Πανευρωπαϊκής Μέρας κατά του Σχολικού Εκφοβισμού. (http://www.antibullying.eu/node/34)     Σε αυτήν τη διεύθυνση http://www.tabby.eu/ μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό… (συνέχεια…)