Άρθρα για 22, Νοέμβριος 2012

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο «Το παιδί με αυτισμό και το παιδί με ΔΕΠΥ στη σχολική τάξη».

«Πραγματοποίηση ημερίδας ενδοσχολικής επιμόρφωσης με θέμα “Το παιδί με ΔΕΠΥ – το παιδί με αυτισμό στη σχολική τάξη” για τους/τις εκπαιδευτικούς των 93ου – 95ου και 96ου Δημ. Σχ. Αθηνών την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012» Tην Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012 στο χώρο των 93ου – 95ου Δημοτικών Σχολείων θα πραγματοποιηθεί ημερίδα ενδοσχολικής επιμόρφωσης για τους/τις… (συνέχεια…)