Επαναλειτουργία Σχολείου

group-children-wearing-mask_173125-40

Θεσσαλονίκη   08/01/2021

Αγαπητοί γονείς καλημέρα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά.

Από Δευτέρα 11/01/2021 τίθεται σε εφαρμογή η δια ζώσης διδασκαλία. Το σχολείο μας θα λειτουργήσει κανονικά με το υπάρχον ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων, με διαφορετικές ώρες προσέλευσης και αποχώρησης. Η πρωινή ζώνη και το Ολοήμερο πρόγραμμα επίσης θα λειτουργήσουν κανονικά.

Συγκεκριμένα: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Α΄ τάξη ώρα προσέλευσης 08:00 έως 08:10(είσοδος πεζόδρομου)

Β΄ τάξη ώρα προσέλευσης 08:00 έως 08:10(είσοδος Παπάφη)

Γ΄ τάξη ώρα προσέλευσης 08:10 έως 08:20(είσοδος πεζόδρομου)

Δ΄ τάξη ώρα προσέλευσης 08:10 έως 08:20(είσοδος Παπάφη)

Ε΄ τάξη ώρα προσέλευσης 08:20 έως 08:30(είσοδος πεζόδρομου)

ΣΤ΄ τάξη ώρα προσέλευσης 08:20 έως 08:30(είσοδος Παπάφη)

Στις περιπτώσεις αδερφών που φοιτούν σε διαφορετικές τάξεις, η προσέλευση θα γίνεται μαζί και στην ώρα της μικρότερης τάξης.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Α΄ τάξη ώρα αποχώρησης 13:00 έως 13:10(είσοδος πεζόδρομου)

Β΄ τάξη ώρα αποχώρησης 13:00 έως 13:10 (είσοδος Παπάφη)

Γ΄ τάξη ώρα αποχώρησης 13:10 έως 13:20(είσοδος πεζόδρομου)

Δ΄ τάξη ώρα αποχώρησης 13:10 έως 13:20 (είσοδος Παπάφη)

Ε΄ τάξη ώρα αποχώρησης 13:20 έως 13:30 (είσοδος πεζόδρομου)

ΣΤ΄ τάξη ώρα αποχώρησης 13:20 έως 13:30 (είσοδος Παπάφη)

Η αποχώρηση των αδερφών θα γίνεται με ευθύνη των γονέων.

Η ανησυχία όλων μας είναι μεγάλη γι αυτό είναι απαραίτητη η πιστή εφαρμογή του ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης. Η σωστή εφαρμογή των μέτρων προστασίας (ώρα προσέλευσης, ώρα αποχώρησης υποχρεωτική σωστή χρήση μάσκας, πλύσιμο χεριών, διατήρηση αποστάσεων, αποφυγή ανταλλαγής προσωπικών αντικειμένων κλπ) είναι ευθύνη  όλων μας.

                           ΟΙ ΕΚΠ/ΚΟΙ ΤΟΥ 92ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αφήστε μια απάντηση