Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού 2020

countdown

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού 2020 (European CodeWeek 2020) οι μαθητές/τριες του σχολείου μας μέσα από διάφορες δραστηριότητες θα εισαχθούν με παιγνιώδη τρόπο στις βασικές αρχές του προγραμματισμού, στο μάθημα Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορικής (ΤΠΕ) για τουλάχιστον 2 διδακτικές ώρες κατά το χρονικό διάστημα 12-23 Οκτωβρίου 2020.

Οι μαθητές παίζοντας θα γνωρίσουν σύγχρονα και ευέλικτα περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού και θα διασκεδάσουν μαθαίνοντας να «οδηγούν» αυτοί τους ήρωές τους!

Τάξη Α: jigsaw:Learn to drag and drop, κίνηση ρομπότ σε λαβύρινθο (φωτόδεντρο)

Τάξη Β: Κίνηση σε λαβύρινθο για συλλογή αντικειμένου (φωτόδεντρο), Bee sequence (http://learn.code.org)

Τάξη Γ: Bee sequence (http://learn.code.org), Artist sequence(http://learn.code.org)

Τάξη Δ: Blockly Λαβύρινθος, Classic Maze (http://learn.code.org), Star Wars (http://learn.code.org)

Τάξεις Ε – ΣΤ: Lightbot, Dance Party (http://learn.code.org)

Αφήστε μια απάντηση