Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία της εκπαίδευσης από απόσταση»

Το μάθημα είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Εστιάζει στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη μεθοδολογία της σχολικής εκπαίδευσης από απόσταση, αλλά προσφέρεται ανοικτό προς κάθε ενδιαφερόμενο.

Υπό το καθεστώς των συνθηκών που προκλήθηκαν από την πανδημία του κορονοϊού COVID-19, το υλικό αναπτύχθηκε με εθελοντική προσφορά των συντελεστών, σε συνθήκες περιορισμού της κυκλοφορίας και με περιορισμένα διαθέσιμα μέσα και χρόνο.

Σύνδεσμος: Πλατφόρμα Υποστήριξης Μαθημάτων Ε.Α.Π.

Ενότητες :

  1. Σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Θεωρητική πλαισίωση και βασικές παραδοχές
  2. Εκπαιδευτικός σχεδιασμός μαθημάτων στην εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση
  3. Εκπαιδευτικό υλικό για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Προδιαγραφές, ανάπτυξη και αξιοποίηση υλικού
  4. Πνευματικά δικαιώματα και προστασία δεδομένων
  5. Αξιολόγηση και ανατροφοδότηση στην εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση
  6. Ψηφιακά περιβάλλοντα (πλατφόρμες) εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης
  7. Εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση και οικογενειακό περιβάλλον – Εμψύχωση μαθητών

 

Αφήστε μια απάντηση