ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ

0

Συγγραφέας: ΖΟΛΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | Κατηγορία Α΄ Γυμνασίου, Τεχνολογία | , στις 21-01-2015

Δείτε το οπωσδήποτε, είναι πρωτότυπη και εύκολη κατασκευή αεροπλάνου.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟΥ

0

Συγγραφέας: ΖΟΛΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | Κατηγορία Α΄ Γυμνασίου, Τεχνολογία | , στις 21-01-2015

http://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=84359240&v=txtXooR8CYE&x-yt-ts=1421782837#t=75

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

0

Συγγραφέας: ΖΟΛΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | Κατηγορία Α΄ Γυμνασίου, Τεχνολογία | , στις 18-01-2015

Έχοντας ξεκινήσει με επιτυχία την κατασκευή του ατομικού σας έργου ήρθε η ώρα να ξεκινήσετε και την συλλογή δεδομένων για την γραπτή εργασία. γνωρίζετε ήδη ότι θα πρέπει α) να φωτογραφίζετε τα στάδια κατασκευή σας, β) να κρατάτε σημειώσεις για τα στάδια κατασκευής καθώς και για τα εργαλεία και τα υλικά που κάθε φορά κρατάτε.

Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τη συλλογή πληροφοριών, για το επόμενο μάθημα λοιπόν θα βρείτε πληροφορίες για «Την Τεχνολογική Ενότητα» στην οποία ανήκει το αντικείμενό σας. Οι τεχνολογικές ενότητες είναι οι εξής τρεις.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο (σελ.) στο κεφάλαιο αυτό ο μαθητής θα παρουσιάσει

 1. τα γενικά χαρακτηριστικά της ενότητας αυτής.
 2. την εξέλιξή των δημιουργημάτων της ενότητας αυτής στο χρόνο και
 3. θα παρακολουθήσει την αλληλεπίδρασή μεταξύ αυτών και του ανθρώπου.

Συγκεκριμένα θα εξετάσει:

α)τις αιτίες που ώθησαν τον άνθρωπο στη δημιουργία και τη συνεχή εξέλιξη των τεχνολογικών δημιουργημάτων που σχετίζονται με την ενότητα αυτή, καθώς και τα αποτελέσματα που είχε η εξέλιξη αυτή σε μια σειρά τομέων που συνδέονται με την ανθρώπινη δραστηριότητα

β)τη θέση του έργου που μελέτησε μέσα στην ενότητα, καθώς και τη συσχέτισή του με άλλα αντικείμενα της ενότητας αυτής.

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει ο μαθητής τη γενική τεχνολογική ενότητα που ανήκει το αντικείμενο που μελετά και να το εντάξει σε αυτή.

Προτεινόμενη Δομή της Ομαδικής Εργασίας – Project, για την Β’ Γυμνασίου

0

Συγγραφέας: ΖΟΛΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | Κατηγορία Project, Β΄ Γυμνασίου | , στις 11-01-2015

 

 

Προτεινόμενη Δομή της Ομαδικής Εργασίας – Project, για την Β’ Γυμνασίου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία (Σκοπός- Στόχοι – Ερευνητικά ερωτήματα) από την αντίστοιχη ανάρτηση και να ακολουθήσετε την ακόλουθη προτεινόμενη δομή, για την Ομαδική Εργασία – Project, για την B’  Γυμνασίου:

Καλό είναι στην αρχική σελίδα του ομαδικού φακέλου, αντί προλόγου, τα μέλη της ομάδας να παρουσιάσουν αυτοβιογραφικά τον εαυτό τους (Ποιοι Είμαστε) και, ενδεχομένως, τις σκέψεις τους και προσδοκίες τους από το θέμα και την ομαδική εργασία ή ό,τι άλλο κρίνουν σκόπιμο. Μπορούν ακόμη να ονοματίσουν την ομάδα τους και να σχολιάσουν την επιλογή τους, να παραθέσουν μικρού μεγέθους φωτογραφίες τους και να αξιοποιήσουν τη φαντασία τους και το χιούμορ τους στην αυτοπαρουσίασή τους, καθότι η όλη εργασία πρέπει να γίνει μέσα σε ένα κλίμα δημιουργικότητας, πρωτοβουλιών, δράσης και ευχαρίστησης

Πρώτη Ενότητα: Προβληματιζόμαστε και Προγραμματιζόμαστε ως Τμήμα

 • Ποιο είναι το θέμα μας και γιατί το επιλέξαμε.
 • Σε ποιους σκοπούς και σε ποια ερωτήματα καταλήξαμε.
 • Πώς προγραμματίσαμε και αξιοποιήσαμε τον διαθέσιμο χρόνο μας.

Δεύτερη Ενότητα: Είμαστε Ομάδα με Ρόλους, Δράσεις, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις 

 • Οι κανόνες της ομάδας μας και οι ρόλοι που αναλάβαμε τα μέλη της για την καλύτερη λειτουργία της.
 • Ποιες δραστηριότητες προγραμματίσαμε για να συλλέξουμε δεδομένα σχετικά με τα ερωτήματά μας.
 • Πώς κατανείμαμε τις δραστηριότητές μας σε υπο-ομάδες των τεσσάρων ατόμων.
 • Πού απευθυνθήκαμε για τις αναγκαίες πληροφορίες, ποια εργαλεία χρησιμοποιήσαμε και ποιες διαδικασίες ακλουθήσαμε.

Τρίτη Ενότητα: Συλλέξαμε, Ταξινομήσαμε, Μελετήσαμε και Παρουσιάζουμε τα Δεδομένα μας

 • Εντοπίσαμε, μελετήσαμε σχετικές πληροφορίες, κατανοήσαμε το περιεχόμενό τους και υπογραμμίσαμε  ό,τι αφορά στα ερωτήματά μας (μελέτη βιβλιογραφίας).
 • Συλλέξαμε, αναλύσαμε και ερμηνεύσαμε εικόνες, φωτογραφίες, σχήματα, σύμβολα, κατασκευές και ξεχωρίσαμε ό,τι αφορά στα ερωτήματά μας (μελέτη σταθερού οπτικού υλικού).
 • Ρωτήσαμε και μάθαμε πληροφορίες, απόψεις, στάσεις, επιλογές, λύσεις σχετικές με τα ερωτήματά μας (χρήση ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων).
 • Ακούσαμε ή/και είδαμε, προσέξαμε και εντοπίσαμε αξιοσημείωτα  στοιχεία σχετικά με τα ερωτήματά μας (μελέτη οπτικο-ακουστικού υλικού).
 • Παρατηρήσαμε, καταγράψαμε φαινόμενα, δρώμενα ή/και συμπεριφορές, αντιληφθήκαμε και επισημάναμε σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος, χρονικές, λογικές, ταξινομικές, ιεραρχικές κλπ στα δεδομένα που αφορούν στα ερωτήματά μας (φυσική παρατήρηση ή/και πείραμα).
 • Συμμετείχαμε σε δράσεις ή/και σε επισκέψεις, βιώσαμε, αισθανθήκαμε και συνειδητοποιήσαμε (συμμετοχική παρατήρηση).

Τέταρτη Ενότητα: Αξιοποιήσαμε Συνδυαστικά τα Δεδομένα και τις Απαντήσαμε στα Ερωτήματα

 • Ερωτήματα και απαντήσεις με βάση τη συνδυαστική αξιοποίηση των επεξεργασμένων δεδομένων.
 • Συζητήσαμε και … τα συμφωνήσαμε και ετοιμάσαμε έναν εννοιολογικό χάρτη με τις γνώσεις μας για το θέμα που μελετήσαμε.
 • Ξέρουμε και από τέχνες και ιδού η απόδειξη! Δημιουργία βίντεο, φωτογραφίας, κολάζ, power point κλπ.

Πέμπτη Ενότητα : Κριτική Αξιολόγηση Ατομικών, Ομαδικών Θεσμικών Επιλογών και Πρακτικών

 

 • Ποιες είναι οι προσωπικές μας στάσεις και επιλογές στο θέμα αυτό, πώς τις κρίνουμε, τι πρέπει να βελτιώσουμε.
 • Ποιες είναι οι στάσεις και επιλογές συγκεκριμένων ομάδων στο θέμα αυτό, πώς τις κρίνουμε, τι πρέπει να βελτιώσουν.
 • Ποιες είναι οι στάσεις και επιλογές θεσμών στο θέμα αυτό, πώς τις κρίνουμε, τι πρέπει να βελτιώσουν.

Έκτη Ενότητα: Από τη Θεωρία στην Πράξη

 • Παρεμβάσεις βελτίωσης που οργανώσαμε και πώς τις εφαρμόσαμε σε προσωπικό, σχολικό, οικογενειακό, κοινοτικό πλαίσιο.
 • Αποτελέσματα από την παρέμβασή μας.
 • Ευχάριστες και δύσκολες στιγμές από την εφαρμογή της παρέμβασης.

Έβδομη Ενότητα: Λειτουργικότητα και Αποτελεσματικότητα Ομάδας
Τι νομίζαμε πριν για τα ερωτήματα και τι διαπιστώσαμε μετά.

 • Τι δεν ξέραμε και τι τελικά μάθαμε για τα ερωτήματα.
 • Ποιες δυσκολίες συνεργασίας συναντήσαμε και ποιες ξεπεράσαμε και πώς.
 • Τι θα προσέξουμε ιδιαίτερα στην επόμενη ομαδική δράση.
 • Πώς, τελικά, αξιολογούμε το κλίμα και τη συνεργατικότητα της ομάδας μας.
 • Πώς, τελικά, αξιολογούμε αυτά που μάθαμε για το θέμα μας συνεργαζόμενοι.

ΣΚΟΠΟΙ-ΣΤΟΧΟΙ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ PROJECT Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

0

Συγγραφέας: ΖΟΛΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | Κατηγορία Project, Β΄ Γυμνασίου | , στις 11-01-2015

 «ΘΕΛΩ ΚΑΙ ΜΠΟΡΩ»

ΣΚΟΠΟΣ

‘’Η εξοικείωση των μαθητών με την έννοια του εθελοντισμού και η παρότρυνσή τους για την ενασχόληση σε εθελοντικές δραστηριότητες μέσω  δημιουργικών δραστηριοτήτων.‘’

ΣΤΟΧΟΙ

 1. να μάθουν τα παιδιά τι σημαίνει εθελοντισμός
 2.  να αναπτύξουν τα παιδιά την επίγνωση των προσωπικών στάσεων για τον εθελοντισμό
 3. να σκεφτούν τα προβλήματα που υπάρχουν γύρω τους και τι μπορούν να κάνουν για αυτά
 4. να αναλογιστούν τη σημασία διαμόρφωσης πολιτικής συνείδησης και παγκόσμιας αλληλεγγύης μέσα από τον ακτιβισμό
 5. να αναλογιστούν τι θα τα παρακινούσε και τι θα τα εμπόδιζε να ασχοληθούν με το εθελοντισμό
 6. να αναλογιστούν τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει ο εθελοντής, ποια στοιχεία της προσωπικότητάς του αξιοποιεί
 7. να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μια εθελοντική δράση

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

1.Τι είναι εθελοντισμός

2.Ποιες είναι οι αξίες του εθελοντή

3.Τι κινεί τον εθελοντή

4.Τι αποκομίζει ο εθελοντή,

5. Πως μπορούν οι μαθητές να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους σε ένα εθελοντικό σχέδιο

 

ΣΚΟΠΟΣ-ΣΤΟΧΟΙ- ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ PROJECT Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

0

Συγγραφέας: ΖΟΛΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | Κατηγορία Project, Α΄ Γυμνασίου | , στις 11-01-2015

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΜΠΕΛΙΑ

ΣΚΟΠΟΣ

 ‘’ Η προσέγγιση της ταυτότητας μέσω του παιχνιδιού ‘’

ΣΤΟΧΟΙ

α. Ανάπτυξη κοινωνικότητας : να αισθανθούν μέλη μιας ομάδας, να εμπλακούν ενεργά στη λήψη ομαδικών αποφάσεων, να ικανοποιήσουν την ανάγκη για συντροφικότητα, ομαδικότητα, να μάθουν την έννοια του πνεύματος αλληλεγγύης προς τους συμπαίκτες τους και την έννοια της άμιλλας, της θέσης στόχων και της πάλης για την κατάκτησή τους.

β. Ανάπτυξη αυτογνωσίας :  να αναγνωρίσουν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους, να αναδείξουν τις ικανότητές τους, να συνειδητοποιήσουν τις ανάγκες τους, να αντιληφθούν πως ‘’τους βλέπουν’’ οι άλλοι και πως αυτό μπορούν να το αξιοποιήσουν.

γ. Αποδοχή διαφορετικότητας : αναζήτηση του διαφορετικού ως αφορμή να αποκτήσουμε πλουσιότερες ιδέες και εμπειρίες, συνειδητοποίηση της ανάγκης να διατηρήσουμε τη διαφορετικότητά μας, υιοθέτηση στάσης σεβασμού στην ανθρώπινη ύπαρξη, οποία κι αν είναι η φυλή, η θρησκεία, η εθνότητα,

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

 1. Παίζουν σήμερα τα παιδιά; Τι παιχνίδια; Σε ποιους χώρους;
 2. Ποια είναι τα οφέλη του παιχνιδιού για τα παιδιά;
 3. Γνωρίζουν τα παιδιά παιχνίδια που έπαιζαν οι γονείς τους;
 4. Ποια από τα παιχνίδια μπορούν να παίξουν με την υπόλοιπη ομάδα;
 5. Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουμε στα παιχνίδια και πως τα λύνουμε;
 6. Πως μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τα παιχνίδια;
 7. Ποια παιχνίδια μπορούμε να κατασκευάσουμε;
 8. Παίζουν τα παιδιά όλου του κόσμου ίδια παιχνίδια;

Προτεινόμενη Δομή της Ομαδικής Εργασίας – Project, για την Α’ Γυμνασίου

0

Συγγραφέας: ΖΟΛΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | Κατηγορία Project, Α΄ Γυμνασίου | , στις 11-01-2015

 

 

Προτεινόμενη Δομή της Ομαδικής Εργασίας – Project, για την Α’ Γυμνασίου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία (Σκοπός- Στόχοι – Ερευνητικά ερωτήματα) από την αντίστοιχη ανάρτηση και να ακολουθήσετε την ακόλουθη προτεινόμενη δομή, για την Ομαδική Εργασία – Project, για την Α’ Γυμνασίου:

Καλό είναι στην αρχική σελίδα του ομαδικού φακέλου, αντί προλόγου, τα μέλη της ομάδας να παρουσιάσουν αυτοβιογραφικά τον εαυτό τους (Ποιοι Είμαστε) και, ενδεχομένως, τις σκέψεις τους και προσδοκίες τους από το θέμα και την ομαδική εργασία ή ό,τι άλλο κρίνουν σκόπιμο. Μπορούν ακόμη να ονοματίσουν την ομάδα τους και να σχολιάσουν την επιλογή τους, να παραθέσουν μικρού μεγέθους φωτογραφίες τους και να αξιοποιήσουν τη φαντασία τους και το χιούμορ τους στην αυτοπαρουσίασή τους, καθότι η όλη εργασία πρέπει να γίνει μέσα σε ένα κλίμα δημιουργικότητας, πρωτοβουλιών, δράσης και ευχαρίστησης

Πρώτη Ενότητα: Προβληματιζόμαστε και Προγραμματιζόμαστε ως Τμήμα

 • Ποιο είναι το θέμα μας και γιατί το επιλέξαμε.
 • Σε ποιους σκοπούς και σε ποια ερωτήματα καταλήξαμε.
 • Πώς προγραμματίσαμε και αξιοποιήσαμε τον διαθέσιμο χρόνο μας.

Δεύτερη Ενότητα: Είμαστε Ομάδα με Ρόλους, Δράσεις, Δικαιώματα και Υποχρεώσεις 

 • Οι κανόνες της ομάδας μας και οι ρόλοι που αναλάβαμε τα μέλη της για την καλύτερη λειτουργία της.
 • Ποιες δραστηριότητες προγραμματίσαμε για να συλλέξουμε δεδομένα σχετικά με τα ερωτήματά μας.
 • Πώς κατανείμαμε τις δραστηριότητές μας σε υπο-ομάδες των τεσσάρων ατόμων.
 • Πού απευθυνθήκαμε για τις αναγκαίες πληροφορίες, ποια εργαλεία χρησιμοποιήσαμε και ποιες διαδικασίες ακλουθήσαμε.

Τρίτη Ενότητα: Συλλέξαμε, Ταξινομήσαμε, Μελετήσαμε και Παρουσιάζουμε τα Δεδομένα μας

 • Εντοπίσαμε, μελετήσαμε σχετικές πληροφορίες, κατανοήσαμε το περιεχόμενό τους και υπογραμμίσαμε  ό,τι αφορά στα ερωτήματά μας (μελέτη βιβλιογραφίας).
 • Συλλέξαμε, αναλύσαμε και ερμηνεύσαμε εικόνες, φωτογραφίες, σχήματα, σύμβολα, κατασκευές και ξεχωρίσαμε ό,τι αφορά στα ερωτήματά μας (μελέτη σταθερού οπτικού υλικού).
 • Ρωτήσαμε και μάθαμε πληροφορίες, απόψεις, στάσεις, επιλογές, λύσεις σχετικές με τα ερωτήματά μας (χρήση ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων).
 • Ακούσαμε ή/και είδαμε, προσέξαμε και εντοπίσαμε αξιοσημείωτα  στοιχεία σχετικά με τα ερωτήματά μας (μελέτη οπτικο-ακουστικού υλικού).
 • Παρατηρήσαμε, καταγράψαμε φαινόμενα, δρώμενα ή/και συμπεριφορές, αντιληφθήκαμε και επισημάναμε σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος, χρονικές, λογικές, ταξινομικές, ιεραρχικές κλπ στα δεδομένα που αφορούν στα ερωτήματά μας (φυσική παρατήρηση ή/και πείραμα).
 • Συμμετείχαμε σε δράσεις ή/και σε επισκέψεις, βιώσαμε, αισθανθήκαμε και συνειδητοποιήσαμε (συμμετοχική παρατήρηση).

Τέταρτη Ενότητα: Αξιοποιήσαμε Συνδυαστικά τα Δεδομένα και τις Απαντήσαμε στα Ερωτήματα

 • Ερωτήματα  και απαντήσεις με βάση τη συνδυαστική αξιοποίηση των επεξεργασμένων δεδομένων.
 • Συζητήσαμε και … τα συμφωνήσαμε και ετοιμάσαμε έναν εννοιολογικό χάρτη με τις γνώσεις μας για το θέμα που μελετήσαμε.
 • Ξέρουμε και από τέχνες και ιδού η απόδειξη! Φτιάχνουμε βίντεο, κολάζ, αφίσες, φυλλάδια κλπ.

Πέμπτη Ενότητα : Κριτική Αξιολόγηση Ατομικών, Ομαδικών Θεσμικών Επιλογών και Πρακτικών

 

 • Ποιες είναι οι προσωπικές μας στάσεις και επιλογές στο θέμα αυτό, πώς τις κρίνουμε, τι πρέπει να βελτιώσουμε.
 • Ποιες είναι οι στάσεις και επιλογές συγκεκριμένων ομάδων στο θέμα αυτό, πώς τις κρίνουμε, τι πρέπει να βελτιώσουν.
 • Ποιες είναι οι στάσεις και επιλογές θεσμών στο θέμα αυτό, πώς τις κρίνουμε, τι πρέπει να βελτιώσουν.

Έκτη Ενότητα: Από τη Θεωρία στην Πράξη

 • Παρεμβάσεις βελτίωσης που οργανώσαμε και πώς τις εφαρμόσαμε σε προσωπικό, σχολικό, οικογενειακό, κοινοτικό πλαίσιο.
 • Αποτελέσματα από την παρέμβασή μας.
 • Ευχάριστες και δύσκολες στιγμές από την εφαρμογή της παρέμβασης.

Έβδομη Ενότητα: Λειτουργικότητα και Αποτελεσματικότητα Ομάδας
Τι νομίζαμε πριν για τα ερωτήματα και τι διαπιστώσαμε μετά.

 • Τι δεν ξέραμε και τι τελικά μάθαμε για τα ερωτήματα.
 • Ποιες δυσκολίες συνεργασίας συναντήσαμε και ποιες ξεπεράσαμε και πώς.
 • Τι θα προσέξουμε ιδιαίτερα στην επόμενη ομαδική δράση.
 • Πώς, τελικά, αξιολογούμε το κλίμα και τη συνεργατικότητα της ομάδας μας.
 • Πώς, τελικά, αξιολογούμε αυτά που μάθαμε για το θέμα μας συνεργαζόμενοι.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

0

Συγγραφέας: ΖΟΛΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | Κατηγορία Β΄ Γυμνασίου, Τεχνολογία | , στις 09-01-2015

Η υποδειγματική αυτή εργασία, προέρχεται από την ιστοσελίδα  http://www.irantousis.gr/index.html  του συναδέλφου Ηρακλή Ντούση, από το Γυμνάσιο Ρέντη.

Θα σας φανεί πολύ χρήσιμη  γιατί περιέχει μερικές εξαιρετικές ιδέες σχετικά με τα καθήκοντα των διευθυντών οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν ως έμπνευση για τη δική σας βιομηχανία.

Το  link δίνεται παρακάτω  http://www.irantousis.gr/02_TEXNOLOGIA_B!_TAKSIS/04_grapti_ergasia_b/08a_planet.pdf

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΕ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

0

Συγγραφέας: ΖΟΛΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | Κατηγορία Β΄ Γυμνασίου, Τεχνολογία | , στις 08-01-2015

Στο βίντεο αυτό παρουσιάζεται μια απλή αλλά εξαιρετική τεχνική δημιουργίας θάλασσας. Η λογική της είναι στρώματα χρώματος και στη συνέχεια κόλλας.

http://www.youtube.com/watch?v=wgWt137zpkQ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΕΤΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΙΟΥ – ΑΝΤΙΡΙΟΥ

0

Συγγραφέας: ΖΟΛΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | Κατηγορία Β΄ Γυμνασίου, Τεχνολογία | , στις 04-01-2015

Στο βίντεο αυτό δώστε προσοχή στα σημεία που αναφέρονται στην κατασκευή των πυλώνων, θα σας δώσουν πληροφορίες και έμπνευση για την δική σας κατασκευή.

www.youtube.com/watch?v=ChfETXWuYUc

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων