ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ WEBEX (EK NEOY)

Ο μαθητής μπαίνει στο link (url) του εκπαιδευτικού με τον οποίο έχει μάθημα σύμφωνα με το πρόγραμμα, πέντε λεπτά πριν την προγραμματισμένη έναρξη.
Ο μαθητής γράφει το ονοματεπώνυμό του στο αντίστοιχο πεδίο.
Μόλις γράψει το ονοματεπώνυμό του πατάει στην επιλογή Join by browser.
 » Διαβάστε όλο το άρθρο