Γενικές πληροφορίες

Το Σχολείο μας είναι οργανικά 12θέσιο αλλά τα τελευταία χρόνια λειτουργεί ως 15θέσιο.Βρίσκεται στην οδό Αντιγόνης 1 στα Πευκάκια Νέας Ιωνίας, και συστεγάζεται με το 23ο Νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας και το 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας.

Τηλέφωνο Γραφείου Διευθύντριας (κ. Μπουζούκη):210-2798403

Τηλέφωνο Γραφείου Υποδιευθυντών (κυρία Νικολάου-κύριος Βάνης) και Εκπαιδευτικών : 210-2796996

email: mail@7dim-n-ionias.att.sch.gr