ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αγαπητοί γονείς,

Το σχολείο μας από 16/11/20 έως και 27/11/20 θα είναι κλειστό και θα παρέχεται εξ αποστάσεως εκπαίδευση με δύο τρόπους:

1.Εκπαιδευτική Τηλεόραση ΕΡΤ2 από 16-11-2020, κατά τις ώρες 9.00-12.00

2.Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας WEBEX.SCH.GR που θα ξεκινήσει την Τετάρτη 18-11-2020 ,τις ώρες 14.10-17.20, με πέντε(5) διδακτικές ώρες ημερησίως και ενδιάμεσα διαλείμματα.

Aύριο Τρίτη 17/11/20  θα

 » Διαβάστε όλο το άρθρο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ενημέρωση μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων

Κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679

(«ΓΚΠΔ») και του Ν. 4624/2019, σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας

δεδομένων στο πλαίσιο της διαδικασίας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Υπουργείο

Παιδείας και Θρησκευμάτων («ΥΠΑΙΘ»), ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

Τα προσωπικά δεδομένα (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

 » Διαβάστε όλο το άρθρο