ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ WEBEX (EK NEOY)

Ο μαθητής μπαίνει στο link (url) του εκπαιδευτικού με τον οποίο έχει μάθημα σύμφωνα με το πρόγραμμα, πέντε λεπτά πριν την προγραμματισμένη έναρξη.
Ο μαθητής γράφει το ονοματεπώνυμό του στο αντίστοιχο πεδίο.
Μόλις γράψει το ονοματεπώνυμό του πατάει στην επιλογή Join by browser.
Μπαίνει τότε στην τάξη του εκπαιδευτικού. Τέλος πατά το κουμπί «join meeting» προκειμένου να
συμμετάσχει στο μάθημα.

Μαθητής ή μαθήτρια που δεν δηλώνει το πραγματικό του ονοματεπώνυμο (όχι ψευδώνυμα), δεν θα γίνεται
δεκτός από τον εκπαιδευτικό που διδάσκει την συγκεκριμένη ώρα  . Μόλις o μαθητής/η μαθήτρια κάνει κλικ στο πλήκτρο Join Meeting, εισέρχεται σε αίθουσα αναμονής και οφείλει να
περιμένει μέχρι να γίνει δεκτός από τον διδάσκοντα για να ξεκινήσει το μάθημα.

Όταν τελειώσει το μάθημα,πατάμε κλικ στο κόκκινο κυκλάκι με το x που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης και μετά πατάμε το «leave meeting».

Καλή αρχή!

Αφήστε μια απάντηση