2

Κύκλος είναι και γυρίζει, η ανακύκλωση κερδίζει

  Οι μαθητές της Β1-Β2 τάξης μέσα από το σχέδιο δράσης στο θεματικό κύκλο: «Φροντίζω το περιβάλλον» ασχολήθηκαν με το θέμα: «Κύκλος είναι και γυρίζει, η ανακύκλωση κερδίζει». Πειραματίστηκαν, ξεχώρισαν, …

Κύκλος είναι και γυρίζει, η ανακύκλωση κερδίζει Διάβασε περισσότερα