Κανονισμός Λειτουργίας

Ο κανονισμός λειτουργίας του σχολείου μας κατά το σχολικό έτος 2021-22:Λήψη αρχείου