Ωράριο Σχολείου

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου μας  τροποποιήθηκε  λόγω μέτρων κατά της διασποράς του covid-19 και είναι το εξής:

Για τις τάξεις Α’ Β’ και Γ:

Ώρες Διάρκεια
1η ώρα 8:15-9:00
Διάλειμμα 15 λεπτών
2η ώρα 9:15-10:00
3η ώρα 10:00-10:45
Διάλειμμα 15 λεπτών
4η ώρα 11:00-11:45
Διάλειμμα 15 λεπτών
5η ώρα 12:00-12:30
6η ώρα 12:30-13:15

Η αποχώρηση των μαθητών της Α΄ Τάξης γίνεται στις 13:05, της Β΄ Τάξης στις 13:10 και των τάξεων Γ’ Δ’ Ε’ ΣΤ’  στις 13:15 λόγω μέτρων κατά της διασποράς του covid-19.

Για τις τάξεις Δ’ Ε’ και ΣΤ:

Ώρες Διάρκεια
1η ώρα 8:15-9:00
2η ώρα 9:00-9:45
Διάλειμμα 15 λεπτών
3η ώρα 9:55-10:40
4η ώρα 10:40-11:25
Διάλειμμα 15 λεπτών
5η ώρα 11:40-12:15
Διάλειμμα 15 λεπτών
6η ώρα 12:30-13:15