Μαθητική συνάντηση νέων

3

Οι μαθητές της ΣΤ τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου συμμετείχαν στην πρόσκληση που απηύθυνε ο δήμαρχος της πόλης μας να αναφέρουν τις προτάσεις τους για μια πιο βιώσιμη πόλη. Οι προτάσεις τους βασίστηκαν στο πρόγραμμα που υλοποίησαν στο Εργαστήριο Δεξιοτήτων και αφορούσαν τους 17 Στόχους για Βιώσιμη Ανάπτυξη και αειφόρο ανάπτυξη των πόλεων μας!