Περιφέρεια σχολείου

file001

    

Σχολική περιφέρεια 7ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης

Η περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Αλαμάνας – Κίρκης – Αλέξανδρου Παπαναστασίου – Σέρρειου –  Φιλάμωνος – Θαμύρης – Μάκρης – Περιοχής Πανόραματος