Ενημέρωση – Edupass

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Μετά την ενεργοποίηση της πλατφόρμας edupass.gov.gr σας επισημαίνουμε τα εξής:

1. Δικαίωμα πρόσβασης στη σχολική μονάδα, με φυσική παρουσία, έχουν μόνο οι γονείς/κηδεμόνες που έχουν αναρτήσει, πριν την προσέλευσή τους, στην πλατφόρμα edupass.gov.gr πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου ή αρνητικό αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου (rapid test) 48 ωρών. H δήλωση edupass απαιτείται να υποβληθεί μία μόνο φορά αν ο υπόχρεος έχει εμβολιαστεί ή νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου.
Τα παραπάνω ισχύουν για συμμετοχή σε προγραμματισμένες δραστηριότητες εντός του σχολείου (προγραμματισμένες ενημερώσεις γονέων από τους εκπαιδευτικούς, προγραμματισμένη συνεργασία με τον Δ/ντή του σχολείου κλπ.). Σε κάθε άλλη περίπτωση προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία με τη Δ/νση του σχολείου.

2. Μαθητές/τριες που χρειάζεται να αποχωρήσουν πριν τη λήξη του ωραρίου για συγκεκριμένο λόγο (αδιαθεσία, επίσκεψη σε γιατρό κλπ.), παραδίδονται από τους εκπαιδευτικούς στη μικρή αυλή της οδού Κ. Καραθεοδωρή (από την πίσω είσοδο/έξοδο).

3. Για την παραλαβή βεβαιώσεων ή άλλων εγγράφων από τους γονείς/κηδεμόνες, προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία με τη Δ/νση του σχολείου για τον χρόνο και τον τρόπο παραλαβής.

4. Επειδή εξακολουθούν να δημιουργούνται προβλήματα στη λειτουργία του σχολείου κάθε Τρίτη και Παρασκευή, λόγω της μη προσκόμισης στο σχολείο της σχολικής κάρτας με το αρνητικό αποτέλεσμα του self-test από μαθητές/τριες, υπενθυμίζουμε ότι κάθε Δευτέρα και Πέμπτη διενεργείται ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self-test), δηλώνεται στην πλατφόρμα edupass.gov.gr το αποτέλεσμα, εκτυπώνεται και υπογράφεται (ή συμπληρώνεται χειρόγραφα η κάρτα και ο κωδικός και υπογράφεται ή αποστέλλεται στο mail του σχολείου, αν δεν υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης) η σχολική κάρτα με το αρνητικό αποτέλεσμα. Τη σχολική κάρτα έχουν υποχρεωτικά μαζί τους όλοι οι μαθητές/τριες και σε έντυπη μορφή κάθε Τρίτη και Παρασκευή.

Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των παραπάνω, ώστε με συνεργασία και αλληλοκατανόηση, ώστε να διατηρήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους.