ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

79o Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Σχολικό έτος 2021 – 2022

Εκπαιδευτικό προσωπικό

Μπιτόπουλος Γεώργιος, Διευθυντής

Σπανός Γιώργος, Υποδιευθυντής Α’, Υπεύθυνος Ολοημέρου

Σακελλάρης Κλέαρχος, Υποδιευθυντής Β΄, Ε2

Αυγολούπη Σταματούλα, Α1

Σαρίδου Αναστασία, Α2

Μύρου Βασιλική, Β1

Κουταλή Ευγενία, Β2

Κοντογιάννης Χρήστος, Γ1

Χαλβατζή Σοφία, Γ2

Ρέτζιου Ελένη, Δ1

Τζιώγλη Αθανασία, Δ2

Γαλαρνιώτη Όλγα, Ε1

Γκρούδης Σταύρος, ΣΤ1

Παπαϊωακείμ Αλεξάνδρα, Στ2

Αναγνωστοπούλου Άννα, Φυσική Αγωγή

Πλατσάς Χαράλαμπος, Φυσική Αγωγή

Αγγελακέρη Άννα, Αγγλικών

Λαζαρίδου Ειρήνη, Αγγλικών

Νούση Αικατερίνη, Γερμανικών

Γκούτζιου Χρυσάνθη, Γαλλικών

Αποστόλου Θεοδώρα, Μουσικής

Παπαγιαννοπούλου Θεανώ, Πληροφορικής (Τ.Π.Ε.)

Δουμάνη Χριστίνα, Εικαστικών

Κυργιαφίνη Μαρία, Θεατρική Αγωγή

Κεφαλοπούλου Θεοδώρα, Τμήμα Ένταξης

Σαπουνάς Αθανάσιος, Ολοήμερο – Συμπλήρωση

Καρπούζα Ελένη, Παράλληλη Στήριξη

Τάκου Ελισάβετ, Παράλληλη Στήριξη

Χαριτούδης Σταμάτιος-Ραφαήλ, Παράλληλη Στήριξη

 

ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Η ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων θα γίνεται από 13:15 έως 14:00, σύμφωνα με το Π.Δ. 79/2017.

α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

1

Μπιτόπουλος Γεώργιος κάθε μέρα  8:30-10:30

2

Σπανός Γιώργος          (Ολοήμερο) κάθε μέρα 11.00-16.00

3

Αυγολούπη Σταματούλα    Α1 κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα

4

Σαρίδου Αναστασία            Α2  κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα

5

Μύρου Βασιλική                 Β1 κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα

6

Κουταλή Ευγενία                Β2 κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα

7

Κοντογιάννης Χρήστος       Γ1 κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα

8

Χαλβατζή Σοφία                  Γ2 κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα

9

Ρέτζιου Ελένη                      Δ1 κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα

10

Τζιώγλη Αθανασία               Δ2 κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα

11

Γαλαρνιώτη Όλγα               Ε1 κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα

12

Σακελλάρης Κλέαρχος.      Ε2 κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα

13

Γκρούδης Σταύρος             Στ1 κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα

14

 Παπαϊωακείμ Αλεξάνδρα    Στ2 κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα

15

Αναγνωστοπούλου Άννα   Φ.Α.

16

Πλατσάς Χαράλαμπος       Φ.Α.

17

Αγγελακέρη Άννα.               Αγγικών

18

Λαζαρίδου Ειρήνη             Αγγλικών

19

Νούση Αικατερίνη         Γερμανικών

20

 Γκούτζιου Χρυσάνθη        Γαλλικών

21

 Απόστολου Θεοδώρα       Μουσικής

22

Παπαγιαννοπούλου Θεανώ   Τ.Π.Ε.

23

 Δουμάνη Χριστίνα         Εικαστικών

24

Κυργιαφίνη Μαρία                      Θ.Α.
25 Κεφαλοπούλου Θεοδώρα            Τ.Ε.
26 Σαπουνάς Αθανάσιος        Ολοήμερο
27 Καρπούζα Ελένη                           Π.Σ.
28 Τάκου Ελισάβετ                            Π.Σ.
29 Χαριτούδης Σταμάτιος-Ραφαήλ   Π.Σ.

Η ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων θα γίνεται έπειτα από τηλεφωνικό ραντεβού μέσω της Διεύθυνσης του σχολείου.

 

Ωράριο πρωινής λειτουργίας του σχολείου

Υποδοχή μαθητών/τριών 8.10 – 8.20
1η – 2η ώρα 8.20 – 9.55 Προσέλευση:  8.10 – 8.20
Διάλειμμα 9.55 – 10.15
3η – 4η ώρα 10.15 – 11.40 Αποχώρηση:  13.15
Διάλειμμα 11.40 – 12.00
5η – 6η ώρα 12.00 – 13.15