ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

79ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Ν. Πλαστήρα – Γαζή 6

Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54249

Τηλέφωνο: 2310 303 459

Fax: 2310 312 111

E-mail: 79dimthe@sch.gr