Έναρξη προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα»

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα» εξασφαλίζει επιταγή (voucher) αξίας 200 ευρώ για κάθε μαθητή, σπουδαστή και φοιτητή, που εμπίπτει σε συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop). Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και στοχεύει στον περαιτέρω ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων και την ημερομηνία λήξης του προγράμματος δείτε εδώ.Λήψη αρχείου