Επαναλειτουργία των σχολείων – Ενημέρωση

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά με υγεία, ευτυχία και αισιοδοξία.

Σύμφωνα με τις νέες ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας, από τη Δευτέρα 10 Μαΐου επιστρέφουμε και πάλι στο σχολείο με την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος/self-test) από τον κορωνοϊό COVID-19 σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, μαθητές, εκπαιδευτικοί, βοηθητικό και λοιπό προσωπικό καλούνται τη Δευτέρα 10 Μαΐου να προσέλθουν στα σχολεία έχοντας μαζί τους βεβαίωση αρνητικού τεστ (self-test ή PCR ή rapid-test).

Το αυτοδιαγνωστικό τεστ κορωνοϊού (self test) παρέχεται δωρεάν και διενεργείται για την επόμενη εβδομάδα (10 έως και 14/05/2021) πριν την έναρξη των μαθημάτων της Δευτέρας και της Πέμπτης από τους μαθητές/τριες. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προσέλευση στη σχολική μονάδα. Το πρώτο τεστ μπορούν να το παραλαμβάνουν όλοι από την Τετάρτη 5 Μαΐου από τα φαρμακεία όλης της χώρας. Από τη Δευτέρα 10/5 θα μπορούν να παραλαμβάνουν και το 2ο τεστ της εβδομάδας.

Το self-testing είναι μία διαδικασία εύκολη και απλή και ήδη έχει βοηθήσει στον εντοπισμό σημαντικού αριθμού ασυμπτωματικών, ως επί το πλείστον, ασθενών και στον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού στην κοινότητα. (Υπενθυμίζεται ότι η χρήση των self-test δρα συμπληρωματικά στα ήδη ισχύοντα μέτρα, που περιλαμβάνουν υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών, σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες, χρήση αντισηπτικών, σχολαστικούς καθαρισμούς χώρων, τακτικούς αερισμούς χώρων, εξειδικευμένα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων κ.ά.)

Τα βήματα είναι τα εξής:

  • Γονείς και κηδεμόνες των μαθητών παραλαμβάνουν δωρεάν το self-test, μαζί με ενημερωτικό υλικό από τα φαρμακεία, χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ των μαθητών, ή τον προσωρινό ΑΜΚΑ (ΠΑΜΚΑ) ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) και επιδεικνύοντας την αστυνομική ταυτότητα των ιδίων (γονέων/κηδεμόνων). Οι μαθητές κάνουν τα self-tests στο σπίτι τους με τη βοήθεια των ενηλίκων και σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων. Συστήνεται το τεστ να γίνεται το ίδιο πρωί ή το προηγούμενο βράδυ.
  • Οι γονείς δηλώνουν το αποτέλεσμα του self-test μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr, (επιλέγουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για Covid -19» και στην συνέχεια αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. taxisnet), καταχωρώντας συγκεκριμένα στοιχεία, όπως πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΜΚΑ και το αποτέλεσμα του self-test.
  • Αν το self-test είναι ΑΡΝΗΤΙΚΟ:

Για τους μαθητές εκδίδεται σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr. Οι μαθητές/τριες θα φέρουν τη σχολική κάρτα μαζί τους κάθε ημέρα και θα την επιδεικνύουν εντός της τάξης στους εκπαιδευτικούς την πρώτη ώρα της Δευτέρας και της Πέμπτης ή όποτε τους ζητηθεί, χωρίς να την παραδίδουν. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση σε εκτυπωτή, μπορεί να συμπληρώνεται χειρόγραφη δήλωση που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα/δήλωση αρνητικού αποτελέσματος και θα τη βρείτε εδώ.

  • Αν το self-test είναι ΘΕΤΙΚΟ:

Εκδίδεται δήλωση θετικού αποτελέσματος μέσω της πλατφόρμας self-testing.gov.gr και οι μαθητές μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή για τη διενέργεια δωρεάν επαναληπτικού rapid-test. Η λίστα με τις δημόσιες δομές περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr. Μέχρι να μεταβούν στη δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ές μαθητές/τριες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Αν το επαναληπτικό τεστ είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Αν το επαναληπτικό τεστ είναι αρνητικό, οι μαθητές/εκπαιδευτικοί λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από το σημείο εξέτασης και επιστρέφουν στο σχολείο.

  • Αντί του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, οι γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας, είτε δωρεάν σε δημόσια δομή στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα, είτε σε ιδιωτική δομή, η οποία γίνεται με επιβάρυνση του πολίτη, παραλαμβάνοντας τη σχετική θετική ή αρνητική βεβαίωση από τη δομή εξέτασης.
  • Για τους/τις μαθητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, καθώς και σε σχολικές μονάδες της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και συνιστάται να διενεργείται εφόσον είναι συμβατός με τον βαθμό και το είδος της αναπηρίας ή και της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης του/της μαθητή/τριας.
  • Οι μαθητές/τριες, των οποίων ο ΑΜΚΑ δεν εμφανίζεται, ώστε να παραλάβουν τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από το φαρμακείο, πρέπει να μεταβαίνουν για αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr.
  • Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, τότε δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και ειδοποιούνται οι γονείς να παραλάβουν τον/τη μαθητή/τρια από το σχολείο.

Παρακαλούμε πολύ για την τήρηση όλων των παραπάνω, την κατανόηση και τη συνεργασία όλων, για την εύρυθμη και, κυρίως, την ασφαλή επιστροφή στη σχολική καθημερινότητα.

Από τη Δ/νση