Παρουσίαση για τους κινδύνους του διαδικτύου

Στις 18 Ιανουαρίου 2013 ομάδα του Κέντρου Εκπ/σης και μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού » Ο Πλάτων» παρουσίασε στο Σχολείο μας  εγκεκριμένη παρουσίαση με θέμα τους κινδύνους του διαδικτύου. Την παρουσίαση παρακολούθησαν οι μαθητές της Ε΄και Στ΄τάξης . Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στην οποία τα παιδιά εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους για τους κινδύνους από την αλόγιστη και χωρίς παρακολούθηση από τους γονείς χρήση του διαδικτύου

Αφήστε μια απάντηση