Επικοινωνία

 Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ζαφείρη Παπαζαφειρίου 4, Θεσσαλονίκη 542 49

Τηλέφωνο: 231 030 9714
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mail [at] 69dim-thess [.] thess [.] sch [.] gr