ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Ο μαθητής της Γ΄ τάξης Τηλέμαχος  Ζαφειρόπουλος  πήρε το τρίτο βραβείο στο διαγωνισμό του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης με θέμα » Καθημερινοί Ήρωες » . Συγχαρητήρια στον μαθητή μας  για τη διάκριση που πέτυχε. 

 Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο. 

https://kidscontest.cycladic.gr/apotelesmata/?fbclid=IwAR2QuwrEcy9Ed99dlOVA2ShSbMXgZV-vZ25_8iK76Jx-jm4MI_z8D1HoQ-k

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ

69ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ.: Φ.7/51340/Δ1/10-05-2021έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. “Ενέργειες Προγραμματισμού του Εκπαιδευτικού Έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-22_Προγραμματισμός Λειτουργίας Ολοήμερου  Προγράμματος-Λήξη  Διδασκαλίας  Μαθημάτων  Σχολικού  Έτους  2021-22”:

Α). Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/τριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Δημοτικών Σχολείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις. Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15:00), εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/ κηδεμόνων.

Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, καθώς και στην Πρωινή Ζώνη για το σχολικό έτος 2020-21 να αναζητούν τη σχετική αίτηση/δήλωση στο παρακάτω Link και να την επιστρέφουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη το συντομότερο δυνατό (εντός της τρέχουσας εβδομάδας), ώστε να γίνει έγκαιρα και σωστά ο προγραμματισμός για τη λειτουργία του ολοήμερου.

 

                                                   Από τη Διεύθυνση του σχολείου  

       

ΕΝΤΥΠΟ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ»