Κανονισμός Λειτουργίας

Ο κανονισμός λειτουργίας του σχολείου για το Σχολικό Έτος 2021-2022 Έχει εγκριθεί από το Σύλλογο Διδασκόντων, τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου και τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ακολουθεί Παρακάτω:Λήψη αρχείου