Ώρες ενημέρωσης γονέων/κηδεμόνων

Οι    συναντήσεις    για    ενημέρωση    των    γονέων/κηδεμόνων    με    τους    εκπαιδευτικούς σχεδιάστηκαν με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων:

Οι προκαθορισμένες συναντήσεις των γονέων/κηδεμόνων με την/τον  εκπαιδευτικό του τμήματος για θέματα που αφορούν στην αγωγή και πρόοδο των μαθητών/μαθητριών, πραγματοποιούνται:

  • Κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα για το τμήμα 1 και
  • Κάθε πρώτη Τρίτη για το τμήμα 2

Επίσης, κάθε φορά που η εκπαιδευτικός της τάξης ή ο γονέας/κηδεμόνας κρίνει αναγκαία μια έκτακτη συνάντηση, τότε καθορίζεται, κατόπιν επικοινωνίας.