Αποδοχή της εγγραφής

Για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η εγγραφή του κάθε μαθητή θα πρέπει να έχει κατατεθεί στο σχολείο η σύμφωνη γνώμη και των δυο γονέων ή κηδεμόνων.

ΜΗ αποδοχή της εγγραφής
Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν για σοβαρούς λόγους την αποδοχή της εγγραφής στο σχολείο επιτυχίας, την οποία είχαν δηλώσει υπεύθυνα στην αίτηση που κατέθεσαν για εισαγωγή σε Πειραματικό Σχολείο. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει και οι δυο γονείς ή κηδεμόνες να αποστείλουν Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου ή να την καταθέσουν αυτοπροσώπως στο σχολείο ενδιαφέροντος το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 3.6.2024.

Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνουν ότι ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ, σύμφωνα με τους Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων που κυρώθηκαν από τα ΕΠ.Ε.Σ. των ΠΕΙ.Σ και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου έπειτα από την κλήρωση που διεξήχθη την 17η Μαΐου 2024 .

Επιλαχόντες

Το αργότερο την Τρίτη 4.6.2024 ο/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος /η του σχολείου
ενημερώνει άμεσα ότι έχει προκύψει κενή θέση τους γονείς/κηδεμόνες των
επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών της κατηγορίας του επιτυχόντα που αποχώρησε (ανάλογα αν αποχωρεί αγόρι, ή κορίτσι, ή ειδική κατηγορία) και τους ζητείται εντός δύο ημερών από τη στιγμή της ειδοποίησης και το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 7.6.2024 να υποβάλλουν (και οι δυο γονείς) την Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής της εγγραφής του/της μαθητή/τριας στην οικεία σχολική μονάδα διαφορετικά, αυτή θεωρείται αρνητική και ο/η Διευθυντής/ντρια προχωρά στον επόμενο επιλαχόντα της κατηγορίας του επιτυχόντα που αποχώρησε, επαναλαμβάνοντας την διαδικασία.
Ακολούθως, τη Δευτέρα 10.6.2024, μετά τις τυχόν αποχωρήσεις και αντικαταστάσεις με
επιλαχόντες, οι Διευθυντές/ντριες ενημερώνουν την πλατφόρμα των αιτήσεων για τους
μαθητές που τελικά εγγράφονται και καταρτίζεται ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ.

 

Ύστερα από την κλήρωση που διενεργήθηκε στις 17/5/2024, προέκυψε ο παρακάτω πίνακας εισαχθέντων και επιλαχόντων μαθητών / μαθητριών για το σχολικό έτος 2024 – 2025.

1Αποτελέσματα_κλήρωση_ΠΕΙΣ(1)_1Νηπιαγωγείο (1)

0 02 05 6a766ae3df32ebb16b855b4836ae48f1bcda26c1b627eb79a61a03cbba047295 1ab314ac7191484b 0 02 05 5d355e21971da7967cd1946427d2596e815971089646910f2b42c7b6ea904517 6070b23a0931ca4c

Με χαρά δεχτήκαμε τη συνεργασία του σχεδίου δράσης από την 7η ΤΟΜΥ Ηρακλείου. Η ενδιαφέρουσα παρουσίαση κράτησε ζωηρό το ενδιαφέρον των παιδιών, που συμμετείχαν ενεργά καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης.

Ευχαριστούμε θερμά!

0 02 05 9cbe64335f9d687a7710e4205712b174651043887512407b73abde46f7ea2b8b 3b27796ecea39748 0 02 05 64b678fce915e1bd980a9f6e32fb31ab2521542791ba1c4d1c08284e9bdc8c2f 84cdad1c3ead8665 0 02 05 1836575355d4ef47dd29970960af5ad0813dd15edfe57de076025f4d23526b95 97f680dd24feb09f 0 02 05 5eb3f90318d5a34725f9c6950329c763ceecab9ec8aa3d8108831632b62193cf 60cd03817f67f5ed 0 02 05 6be04bbb74352a29de205464aceacd4b47bf2a91bdf7a3b41d32b0607d73da9b e531c9d43ed4e8e0 0 02 05 1dcc52caa86020ff3431c95c6bc691a0d4bca5a2cca568ee6d80d54f518cbb2a 4a2e6418c84a31a 0 02 05 7cf6ef3f0c8f80d122c3d8711cdda28cb6cb827513250a278768a06042969970 af0c0c292c4d4278

Σήμερα επισκεφτήκαμε ένα σπουδαίο φυσικό μνημείο, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Ψηλορείτη, με κρυμμένους φυσικούς θησαυρούς, με πετρώματα και μοναδική χλωρίδα και πανίδα! Ιστορίες που συνδέονται με πηγές και φαράγγια, θεριά και ήρωες ζωντάνεψαν στη φαντασία των παιδιών!

0 02 05 05c4b458907321c405f05f449a72756ffe1ce90888637a8b2193306b2661351a a973b101eb9bb5b0 0 02 05 309db64d5a26d05bacc39fd52a15a2246a10910566006cee165c9b2e7ac8c0a3 55b28b08ed9a5312

Η βόλτα στην πλατεία του χωριού με τη βοήθεια των μαμάδων – συνοδών έγινε μια όμορφη εμπειρία για τα παιδιά και όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας που συμμετείχαν!

Επιπλέον έκρυβε μια έκπληξη, μια τούρτα διαφορετική, μια παραμυθοτούρτα, για να γιορτάσουμε τα γενέθλια της Μαρίνας! Να τα εκατοστήσεις Μαρινάκι!