Εκπαιδευτικοί

Τα στοιχεία των εκπαιδευτικών του σχολείου:

Προϊσταμένη: Αικατερίνη Κτιστάκη

Εκπαιδευτικοί:

Τμήματα Βασικό πρωινό πρόγραμμα Ολοήμερο
Τμήμα 1:  Αικατερίνη Κτιστάκη ΠΕ60 Ελένη Βάρδα ΠΕ60
Τμήμα 2:  Χριστίνα Κορνελάκη ΠΕ60

 

Λαμπρινή Φανταουτσάκη ΠΕ60

Εκπαιδευτικός Αγγλικής γλώσσας: Ευαγγελία Χουδετσανάκη ΠΕ06