Εσωτερική αξιολόγηση

Tα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης που εξάγονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4692/2020 θα αναρτηθούν το επόμενο διάστημα από τη διεύθυνση του σχολείου.

Η Έκθεση Αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας για το προηγούμενο σχολικό έτος δεν μπορεί να υλοποιηθεί, καθώς η σχολική μας μονάδα ήταν σε αναστολή τα τελευταία χρόνια και επαναλειτούργησε τον Σεπτέμβριο του 2021, σε νέο χώρο και με νέα ιδιότητα, ως Πειραματικό Νηπιαγωγείο.