Υπεύθυνος βιβλιοθήκης

Σχολική χρονιά 2018 – 2019: Φρόσω Τσιπροπούλου

Σχολική χρονιά 2019 – 2020: Γωγώ Κοσμίδη