Οδηγίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Οι παρακάτω σύνδεσμοι, περιέχουν οδηγίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Κάνοντας κλικ στους συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για τη διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οδηγίες για τη δημιουργία λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.)

Οδηγίες για την είσοδο στην ψηφιακή πλατφόρμα e-me

Οδηγίες για σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία – Πλατφόρμα Webex

Οδηγός Μαθητή για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Στην σελίδα https://mathainoumestospiti.gov.gr/dimotiko-mathites/ υπάρχουν διάφορες πληροφορίες και καθώς και ενημερωτικό βίντεο για την σύγχρονη εκπαίδευση και τη σύνδεση με την πλατφόρμα Webex αλλά και λεπτομέρειες για τη χρήση της.

(κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο, ή εδώ μεταφέρεστε στη σελίδα)

Ενημέρωση για την Εκπαιδευτική Τηλεόραση