Μήνας: Φεβρουάριος 2019

Τα διδακτικά βιβλία παραμένουν στο σχολείο

Με βάση την  με αριθ. πρωτ. 217785/Δ1/18-12-2018 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Παραμονή των διδακτικών βιβλίων στο Δημοτικό Σχολείο για τουλάχιστον δύο (2) Σαββατοκύριακα το μήνα» τα βιβλία θα παραμένουν δυο… Διαβάστε περισσότερα »