5ο Νηπιαγωγείο Άρτας

Αρτινών Πεσόντων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2024-25

Φεβ 202429

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για το σχ. έτος 2024-25 ξεκινούν

τη Παρασκευή 1 /3/2024 και τελειώνουν τη Τετάρτη 20/3/2024.

Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά στο

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα παιδιά με έτος γέννησης το 2019 και 2020.

Η σχετική εγκύκλιος είναι εδώ

Χωροταξική_κατανομή 2023

5ο Νηπιαγωγείο Άρτας

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο του σχολείου 2681077337

 

“ΠΑΡΕ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΣΟΥ…. ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΜΑΣ”

Ιούν 20238Λήψη αρχείου

3726_ΔΠΕ ΑΡΤΑΣ

ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-24

Φεβ 202324

Σας ενημερώνουμε ότι οι ηλεκτρονικές εγγραφές για το σχολικό έτος 2023-24 θα υποβάλλονται από την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023 έως τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023. Η σχετική εγκύκλιος με όλες τις λεπτομέρειες είναι εδώ.

Η χωροταξική κατανομή που ορίζει τις επιτρεπόμενες οδούς βάσει των οποίων γίνονται οι εγγραφές στο 5ο Νηπιαγωγείο είναι εδώ.

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου 2023 θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 • Εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2023-24, μαθητές γεννημένοι το  2019.   

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 • Οι εγγραφές γίνονται με ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής
 • Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής θα υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας για το Νηπιαγωγείο που ανήκει, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

 1. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
  Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:
 2.     Είσοδος στη σελίδα της  εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
  Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
  Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του. Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:
  α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
  β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,
  γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/ρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας π.χ 8ο Δημοτικό Σχολείο
  δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,
  ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και
  στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΕΤΕΡΟΥ ΓΟΝΕΑ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ.

 

ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΕΡΟΥ ΓΟΝΕΑ( Προσκομίζεται  άμεσα για να γίνει η  αποδοχή της ηλεκτρονικής αίτησης (δίνεται από το νηπιαγωγείο)

 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ (δίνεται από το νηπιαγωγείο)
 2. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ και (φωτοτυπία οι τελευταίες σελίδες με τα εμβόλια.)
 3. ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (Α.Δ.Υ.Μ.) συμπληρωμένο από τον Παιδίατρο (δίνεται από το νηπιαγωγείο)
 1. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (απόδειξη ΔΕΗ, Ε1,κλπ).

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

α. Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται οι μαθητές χωρίς προϋποθέσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη με αριθ. πρωτ. Φ7/124668/ΦΔ/Δ1/18-9-2020, σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):

 1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
 2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
 3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

Τα Προνήπια που κατά το Σχολ. Έτος 2023-2024 θα φοιτήσουν ως νήπια εγγράφονται αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθρ. 6 του ΠΔ 79/2017 (Α’ 109). Ενημερώστε τη Σχ. Μονάδα σε περίπτωση επιθυμίας εγγραφής ή διαγραφής από το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Μετά την αποδοχή της ηλεκτρονικής αίτησης, η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο Νηπιαγωγείο θα γίνεται μετά από επικοινωνία σας με το Νηπιαγωγείο μας  στο τηλ: 2681077337 προκειμένου να καθοριστεί η ακριβής ώρα προσέλευσης με την παράκληση να τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το σχολείο στο τηλέφωνο:

2681077337 από 12:00 – 13:00 μ.μ.

e-mail : mail@5nip-artas.art.sch.g

« Παλιότερα άρθρα

ΙστορικόΑλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων