Σημαντική Ανακοίνωση γιά την Σύγχρονη Εκπαίδευση.

Το σχολείο μας θα υλοποιήσει τις επόμενες ημέρες πρόγραμμα σύγχρονης (ζωντανής  μέσω τηλεδιάσκεψης) εκπαίδευσης. Η σύνδεση περιγράφεται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο αρχείο. Η σύνδεση με συσκευή tablet  η smartphone είναι δυνατή αλλά είναι αυτονόητο ότι οι μικρές οθόνες δυσκολεύουν την εμπειρία της μάθησης. Στα PC  είναι απαραίτητη η ύπαρξη κάμερας και μικροφώνου. Σε περίπτωση που αυτά δεν υπάρχουν υπενθυμίζουμε ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο λειτουργεί και μπορούν να παραγγελθούν. Όλες σχεδόν οι κάμερες αυτές έχουν ενσωματωμένο μικρόφωνο. Οι ενημερώσεις θα συνεχιστούν στον ιστότοπο αυτό, γι αυτό να τον επισκέπτεστε σε τακτά διαστήματα.

Webex Οδηγός Μαθητή

Κατηγορίες: Χωρίς κατηγορία. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.