Μόνο παίξατε στο σχολείο σήμερα; Διδακτικά διλήμματα, με επίκεντρο τους μαθητές – παίκτες

H μάθηση μέσω διλήμματος, βοηθά τους μαθητές διά της συζήτησης και της λήψης αποφάσεων, να καλλιεργήσουν υψηλότερες γνωστικές δεξιότητες και να οδηγηθούν σε βαθύτερη γνώση του περιεχομένου.
Το σχέδιο δράσης Erasmus+: «Gamified Introduction to Gamification» του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου στόχευσε στην ενίσχυση της ψηφιακής ετοιμότητας μέσω της παιχνιδοποιημένης μάθησης για την ενδυνάμωση και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών καθώς και τη μετατροπή των σχολικών μονάδων σε κοινότητες μάθησης μέσα από οργανωμένες επιμορφωτικές δράσεις.
Με εμπνευστή και πρωτεργάτη τον κ. Δημήτρη Κελεφιώτη, τ.ΣΕΕ Λακωνίας & Μεσσηνίας, με συμμετέχοντες δεκάδες ενθουσιώδεις φιλοπρόοδους εκπαιδευτικούς και πολύτιμους εταίρους
# την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου
# τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς Europass Teacher Academy και Serious Games Interactive
# τις 5 Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου
# 29 σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (μεταξύ των οποίων και το σχολείο μας, 5ο Γυμνάσιο Καλαμάτας) το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με αξιοσημείωτη επιτυχία.
Το συνεργατικό “προϊόν” με τίτλο <<Μόνο παίξατε στο σχολείο σήμερα; Διδακτικά διλήμματα, με επίκεντρο τους μαθητές – παίκτες>> στο οποίο συμμετέχει εκπαιδευτικός του σχολείου μας, και η σχετική δημοσίευση στο περιοδικό του etwinning, εδώ: https://welcome.etwinning.gr/archives/245
Κατηγορίες: e-Twinning, Erasmus, Επιμορφώσεις Εκπαιδευτικών, Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.