5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

 

Π Ρ Ο Σ

κ. Τσεκέ Γιάννη

                                                               Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ  Η Ρ Ι Ο

.png

Θερμές ευχαριστίες για τη δωρεάν  προσφορά φαρμακευτικού και παραφαρμακευτικού υλικού για τις  ανάγκες του σχολείου μας.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ