Παρουσία των γονέων και των συγγενών των μαθητών της ΣΤ΄τάξης θα πραγματοποιηθεί η σχολική μας γιορτή-τιμή στους ήρωες του ΄21.25η ΜΑΡΤΗ.1