Ο μεγάλος σεισμός της Τουρκίας ευαισθητοποίησε τους μαθητές του ΣΤ2.

Έγινε συζήτηση στη τάξη για τους λαούς της Τουρκίας και της Ελλάδας και τις φιλικές σχέσεις που πρέπει να έχουν οι δύο γειτονικές χώρες.

Όταν ζητήθηκε να φτιάξουν ένα ομαδικό κολλάζ εύκολα και αβίαστα έφτασαν στο παρακάτω αποτέλεσμα:

seismoi