Πρόσκληση στη διαδικτυακή επιμόρφωση της ΠΔΕ Αττικής, με θέμα: «Καλές πρακτικές στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση κατά την περίοδο αναστολής και επαναλειτουργίας των σχολείων»

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής διοργανώνει διαδικτυακή επιμόρφωση, με θέμα: «Καλές πρακτικές στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση κατά την περίοδο αναστολής και επαναλειτουργίας των σχολείων», η οποία θα πραγματοποιηθεί σε ζωντανή αναμετάδοση μέσω YouTube την:

Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020 και ώρες 17:30 – 20:00.

 

Σχετικά με την παραπάνω τηλεδιάσκεψη, σας ενημερώνουμε ότι σε συνεργασία με το Εθνικό ίδρυμα Κωφών θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στην ελληνική νοηματική γλώσσα.

Απευθύνεται στο προσωπικό γενικής και ειδικής εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων και γενικά στο σύνολο της σχολικής κοινότητας. Η εν λόγω συνάντηση αποβλέπει στη συνεύρεση εκπαιδευτικού, ειδικού εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού όλων των σχολικών μονάδων της ΠΔΕ Αττικής και στην ανταλλαγή σκέψεων και εμπειριών για την ανάδειξη καλών πρακτικών συνεκπαίδευσης/συμπερίληψης των μαθητών/μαθητριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες. Επίσης, αποσκοπεί στην προώθηση δημιουργικού διαλόγου για τις προοπτικές της Ειδικής Επαγγελματικής Κατάρτισης προς όφελος πρωτίστως των εκπαιδευομένων, αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.
Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήσαμε ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής και υποβολής ερωτημάτων, στην οποία μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας και να υποβάλετε σχετικά ερωτήματα προς τους εισηγητές μέχρι την Τετάρτη 10-6-2020 και ώρα 14:00, επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

   https://forms.gle/c5g5ATxupaywzUYH7

Τα ερωτήματα αυτά θα απαντηθούν από τους προσκεκλημένους ομιλητές κατά τη διάρκεια της επιμορφωτικής τηλεσυνάντησης.
Για να παρακολουθήσετε την επιμορφωτική εκδήλωση ζωντανά, δεν έχετε παρά να επιλέξετε την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση :

 

(Εναλλακτικά μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση και μέσω της ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ που θα υπάρχει στην αρχική σελίδα του ιστότοπου της ΠΔΕ Αττικής – pdeattikis.gr)

Η συμμετοχή είναι προαιρετική.

Το πρόγραμμα της ενημερωτικής εκδήλωσης είναι το ακόλουθο:Λήψη αρχείου