Βαθμολογία Τριμήνων και Τίτλοι

Έχοντας υπ’όψη την Υπουργική Απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ/Φ.7/ΦΜ/67997/ΓΔ4/4-6-2020 περί «Ρυθμίσεων Βαθμολογίας Τριμήνων στα Δημοτικά Σχολεία για το Σχολικό ‘Ετος 2019-2020»

σας καλούμε να συμπληρώσετε ΑΜΕΣΑ και να υποβάλετε

την ηλεκτρονική φόρμα που έχει την ισχύ της υπεύθυνης δήλωσης και με την οποία θα δηλώνετε την προτίμησή σας για το τρόπο που θα παραλάβετε τους Ελέγχους Προόδου Β’ και Γ’ Τριμήνου καθώς και τον Τίτλο Προόδου ή το Αναμνηστικό Σπουδών του παιδιού σας.

Εναλλακτικά πατήστε  εδώ  για την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση γονέα (αυτόματη φόρμα/έντυπο) 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Οι μαθητές στην Α’ ή Β’ τάξη ΔΕΝ παίρνουν Τριμηνιαίο Έλεγχο Προόδου.

Σχετικό άρθρο εδώ

 Η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 16/6/2020 το μεσημέρι. Η μη υποβολή δήλωσης μέχρι τότε, σημαίνει επιλογή του email ως τρόπου αποστολής ελέγχων και τίτλων.

Σημείωση:

1. Η επίδοση της βαθμολογίας του γ’ τριμήνου, καθώς και των τίτλων προόδου ή των τίτλων σπουδών των μαθητών/τριών θα γίνει στους γονείς/κηδεμόνες την ημέρα λήξης των μαθημάτων είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σάρωση των πρωτοτύπων, ύστερα από γραπτή συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων, είτε σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο στην τσάντα του κάθε μαθητή/τριας, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία γονέων & κηδεμόνων στο σχολείο.

2. Για τους μαθητές/τριες που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσούν ή στο οικογενειακό τους περιβάλλον υπάρχει άτομο που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί και απουσιάζουν δικαιολογημένα από το σχολείο, η βαθμολογία του β’ και γ’ τριμήνου καθώς και οι τίτλοι προόδου ή οι τίτλοι σπουδών θα επιδοθούν στους γονείς/κηδεμόνες είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σάρωση των πρωτοτύπων, ύστερα από γραπτή συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων, είτε την ημέρα λήξης των μαθημάτων, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή του συγχρωτισμού στο χώρο του σχολείου (με ραντεβού και χρήση μάσκας, αφού αποχωρήσουν οι μαθητές/τριες του Σχολείου της προηγούμενης περίπτωσης).

Επικοινωνία

Στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας από τη διασπορά της πανδημίας του κορωναϊού COVID-19 και λόγω της αυξανόμενης ανάγκης των πολιτών να συναλλάσονται με φορείς του δημοσίου εξ αποστάσεως, το 5ο Δημοτικό Σχολείο Περάματος ενημερώνει τους Γονείς και κηδεμόνες για τη διαδικασία υποβολής αιτημάτων μέσω e-mail : email: mail@5dim-peram.att.sch.gr

Να αναφέρονται απαραίτητα τα παρακάτω στοιχεία:

1. επώνυμο μαθητή 2. όνομα μαθητή 3. όνομα πατέρα 4. όνομα μητέρας 5. ημερομηνία γέννησης.

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
Παπαδιαμάντη 2, Πέραμα
Τ.Κ. 188 63
Τηλ: 2104411010
email: mail@5dim-peram.att.sch.gr