Αλλαγή ωρολογίου προγράμματος

Όπως προβλέπει το νέο προεδρικό διάταγμα ΠΔ 79/2017 αλλάζει το ωρολόγιο πρόγραμμα στο δημοτικό σχολείο. Τα μαθήματα της 1ης Διδακτικής περιόδου θα ξεκινούν 5 λεπτά αργότερα σε σχέση με ότι ίσχυε ως τώρα.
Σύμφωνα με το νέο ΠΔ 79/2017 προβλέπεται υποδοχή των μαθητών  από 08.00-08.15 και έναρξη της 1ης διδακτικής περιόδου στις 8.15. Με αυτό τον τρόπο περιορίζεται στα 85 λεπτά.
Ως τώρα και σύμφωνα με την ΥΑ  στις 26-4-2016 η υποδοχή μαθητών ήταν 08.00 – 08.10.
Η έναρξη της 1ης διδακτικής περιόδου ήταν 08.10 και ήταν 90 λεπτά.